Đất đai

Tư vấn quyền sở hữu đất

Quyền sở hữu đất là gì? Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chủ thể sở hữu đất đai, và có

Xem tiếp

Tư vấn cấp sổ hồng

Tư vấn cấp sổ hồng Sổ hồng là gì? Sổ hồng là là sổ ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng

Xem tiếp

Tư vấn sổ đỏ

Khái niệm Sổ đỏ là gì theo quy định của Nhà Nước ? “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” là tên gọi tắt của

Xem tiếp