Theo thống kê của báo VNeconomy 7 tháng đầu năm 2018, cả nước ta có khoảng  75.793 doanh nghiệp thành lập, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ phát triển nhanh chóng như vậy, nhu cầu về kế toán cũng tăng nhanh đột biến, việc thành lập công ty tư vấn kế toán trở thành mảnh đất màu mỡ cho những nhà kinh doanh.

Tốc độ thành lập doanh nghiệp tỉ lệ thuận với cầu về kế toán, chính vì vậy, rất nhiều nhà kinh doanh lựa chọn đầu tư cho công ty tư vấn dịch vụ kế toán.

Công ty tư vấn kế toán là gì?

công ty tư vấn kế toán
Điều kiện thành lập công ty tư vấn dịch vụ kế toán

Đối với những công ty nhỏ và công ty mới thành lập, việc thuê ngoài công ty tư vấn kế toán trở nên khá quen thuộc. Công ty tư vấn kế toán được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam nhằm tư vấn cho công ty, doanh nghiệp các nghiệp vụ của kế toán, kế toán trưởng, bao gồm:

-Thực hiện kê khai, đăng ký thuế

-Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán

-Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, mua/In hóa đơn

-Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán

-Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng

-Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các CT, các giao dịch

-Kiểm tra các CT đầu vào, đầu ra phù hợp.

-Lập BCTC, báo cáo quyết toán thuế hàng năm

-Lập và in các loại sổ sách kế toán

-Lập các BC thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng/ quý/ năm

-Tư vấn KT, thuế, lao động và HĐ chứng từ cho công ty

-Thực hiện việc giao nhận CT và sổ sách kế toán với cơ quan thuế

– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế thay cho DN 

-Thông báo cho DN số tiền thuế phải nộp

Điều kiện mở công ty tư vấn kế toán

Để thành lập công ty tư vấn kế toán cần tuân thủ đầy đủ các quy định về luật pháp của nhà nước Việt Nam. Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được quy định

Về hình thức công ty tư vấn kế toán

Công ty TNHH, DN tư nhân. Để thành lập DN tư vấn dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán. Và quản lý DN phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo QĐ tại Điều 57 của Luật về Kế toán và Điều 40 của NĐ 129.

Cơ cấu tổ chức công ty tư vấn kế toán

Theo quy định của pháp luật về DN và theo QĐ của NĐ 129, thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty dịch vụ kế toán buộc phải tuân theo

Về ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn kế toán

Công ty dịch vụ kế toán được ĐKKD dịch vụ kế toán theo quy định tại Điều 43 của NĐ 129.

Chứng chỉ hành nghề – nhân sự công ty tư vấn kế toán

Trong quá trình hoạt động, công ty tư vấn kế toán phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật về Kế toán và Điều 40 của NĐ 129.

Đối với cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ Điều 55 của Luật về Kế toán, cá nhân ĐKKD dịch vụ kế toán được quy định như sau:

– Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và có những điều kiện khác theo quy định của pháp luật được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và theo quy định của Nghị định 129/2004/NĐ-CP.

– Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán phải có văn phòng và địa chỉ GD.

Các nghiệp vụ kế toán trong công ty tư vấn kế toán là gì?

Các nghiệp vụ mà kế toán trong công ty tư kế toán vấn bao quát các nghiệp vụ công ty tư vấn kế toán xây dựng, nghiệp vụ kế toán công ty tư vấn giám sát, nghiệp vụ kế toán công ty tư vấn nội thất, … Các nghiệp vụ kế toán chính bao gồm:

Đối với kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ trong công ty tư vấn kế toán

Các nghiệp vụ kế toán trong công ty tư vấn
Các nghiệp vụ kế toán trong công ty tư vấn

Kế toán sử dụng các tài khoản theo quy định của hệ thống tài khoản thống nhất gồm:

– Chi phí NVL trực tiếp – Tài khoản 621 .

– Chi phí SX chung – Tài khoản 627.

– Chi phí nhân công trực tiếp – Tài khoản 622.

– Giá thành SX – Tài khoản 631 

– Chi phí SXKD dở dang – Tài khoản 154.

– Các DN dịch vụ vận dụng các tài khoản thống nhất theo quy định về nội dung, kết cấu.

Đối với kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh dịch vụ trong công ty tư vấn kế toán

Kế toán sử dụng các tài khoản theo quy định của hệ thống tài khoản thống nhất gồm:

– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – Tài khoản 511 

– Doanh thu chưa thực hiện – Tài khoản 3387 

– Doanh thu bán hàng nội bộ – Tài khoản 512  

– Hàng hóa bị trả lại – Tài khoản 531 

– Chiết khấu thương mại – Tài khoản 521 

– Chi phí thuế TNDN – Tài khoản 821 

– Giảm giá bán hàng – Tài khoản 532  

– Xác định KQKD – Tài khoản 991  

Các tài khoản này được mở chi tiết theo QĐ và theo yêu cầu quản lý doanh thu ̣(DT) và các khoản giảm trừ DT của đơn vị.

Để thành lập công ty tư vấn kế toán phải tuân thủ theo đúng QĐ của pháp luật Nhà nước Việt Nam, vì vậy quý khách hàng cần chú ý để không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, để không xảy ra sai sót dẫn đến việc bị xử phạt chế tài, hầu hết các doanh nghiệp đều lựa chọn TDV Law – đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán hàng đầu tại Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc kế toán của doanh nghiệp.

Trên đây là một số chia sẻ về điều kiện thành lập công ty tư vấn dịch vụ  kế toán để bạn đọc tham khảo.

 

Bình Luận

Bình Luận

Đánh giá bài viết