Kê khai báo cáo thuế là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức kinh doanh bắt buộc phải thực hiện để đảm bảo không vi phạm quy định của bộ luật thuế Nhà nước

Kê khai báo cáo thuế là gì?

Kê khai báo cáo thuế

Kê khai báo cáo thuế hàng tháng là công việc mà doanh nghiệp (người nộp thuế) bắt buộc phải thực hiện. Công việc này sẽ được tiến hành trên máy tính có kế nối mạng Internet nên người nộp thuế không cần phải đến Cơ quan thuế để nộp trực tiếp. Doanh nghiệp (người nộp thuế) sẽ truy cập vào phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế: HTKK để thực hiện kê khai thuế.

Hướng dẫn kê khai báo cáo thuế

Cách tính thuế kê khai thuế (báo cáo thuế tháng quý năm)

Căn cứ tính thuế khi doanh nghiệp kê khai thuế bao gồm:

Doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN bao gồm thuế của toàn bộ các khoản tiền gia công, tiền bán hàng, tiền hoa hồng, và tiền cung ứng các dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế.

Trừ trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu sẽ được tính thuế theo hình thức doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Nếu cá nhân kinh doanh không xác định sẽ được tính thuế dựa trên doanh thu khoán theo quy định của pháp luật và quản lý thuế.

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

-Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu bao gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN được áp dụng khác nhau tùy thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh.

+ Phân phối và cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng: tỷ lệ thuế GTGT là 3%, tỷ lệ thuế TNCN là 1,5%

+Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL: tỷ lệ thuế GTGT là 5%, tỷ lệ thuế TNCN là 2%

-Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện kê khai và tính tỷ lệ thuế theo từng ngành nghề. 

-Trường hợp cá nhân không xác định được doanh thu của từng ngành nghề sẽ chịu tính thuế theo doanh thu tính thuế khoán của pháp luật về quản lý thuế.

Xác định số thuế phải nộp

-Báo cáo kê khai thuế gtgt, khi xác định số thuế phải nộp sẽ tính theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp = (Doanh thu tính thuế GTGT) * (Tỷ lệ thuế GTGT)

-Báo cáo kê khai thuế TNCN, DN xác định số thuế phải nộp theo công thức sau:

Số thuế TNCN phải nộp = (Doanh thu tính thuế TNCN) * (Tỷ lệ thuế TNCN)

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

-Đối với doanh thu tính thuế khoán, thời điểm cá nhân thực hiện việc xác định doanh thu là 20/11 – 15/12 của năm trước năm tính thuế

-Đối với cá nhân nộp thuế khoán không hoạt động từ đầu năm hoặc những cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm xác định tính doanh thu khoán của năm là 10 ngày kể từ khi bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh.

Cách kê khai báo cáo thuế hàng tháng

kê khai báo cáo thuế

Kê khai báo cáo thuế kỳ thuế tháng 1 có

+Thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT

+Bảng kê hóa đơn, những chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT;

+Bảng kê hóa đơn, những chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo đúng mẫu số 01-2/GTGT;

+Bản giải trình việc khai bổ sung, điều chỉnh (nếu như có) theo đúng như mẫu số 01-KHBS;

+Bảng phân bổ số thuế GTGT hàng hóa, và những dịch vụ mua vào sẽ được khấu trừ theo tháng (nếu có) theo mẫu số 01-4A/GTGT

+Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT. 

+Thuế Tiêu thụ đặc biệt: theo mẫu số 01/TTĐB;

+Bảng kê hóa đơn bán ra các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu như có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

+Thuế tài nguyên: theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo theo mẫu số 02/TAIN.

+Thuế TNCN thường xuyên: được khấu trừ theo mẫu số 01/TNCN; và mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ ở mức 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ ở mức là 25%).

Kê khai và nộp thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước

+ Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước bao gồm tờ kê khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.
+ Thời hạn nộp thuế và hồ sơ khai thuế là ngày 30 tháng 01.

Các loại thuế cần phải kê khai và nộp theo năm có

+ Thuế Môn bài: nếu doanh nghiệp mà nguồn vốn đăng ký kinh doanh không thay đổi so với năm trước thì không cần phải nộp.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với những tổ chức (nếu có)

+ Thuế nhà, đất đai đối với những tổ chức (nếu có)

+Thời hạn nộp : Chậm nhất là ngày thứ 30/01

Báo cáo thuế tháng 2 có

+Kê khai thuế theo kỳ thuế tháng 01.

+Các loại thuế mà cần phải kê khai bao gồm:

– Thuế GTGT

– Thuế TNCN thường xuyên

– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu như có)

– Thuế tài nguyên (nếu có)

+Thời hạn nộp: Chậm nhất là vào 20/02

Bài viết trên được cung cấp bởi TDV Law. Chúc các bạn thành công !

 

 

 

Bình Luận

Bình Luận

Đánh giá bài viết