Trung tâm tư vấn Luật TDV xin tư vấn, giải đáp thắc mắc ly hôn đòi bồi thường về danh dự, nhân phẩm như sau:

Căn cứ vào bộ Luật dân sự quy định

  • Ai có lỗi xâm phạm tính mạng, danh dự và nhân phẩm; thiệt hại về uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và các chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
  • Như vậy nếu ai có hành vi xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm của mình trước Tòa án về việc yêu cầu ly hôn đòi bồi thường về hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm và chứng minh được người đó có lỗi thì Tòa án sẽ xác định thiệt hại và yêu cầu người đó phải bồi thường.

Ly hôn đòi bồi thường

Quy định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Bộ luật dân sự quy định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau:

  • Những thiệt hại do danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm bao gồm những yếu tố sau.

– Mức chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.

– Thu nhập thực tế của người kia bị mất hoặc bị giảm sút.

  • Người nào xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của người khác sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này. Đồng thời là một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần không được quy định trong luật mà do các bên tự thoả thuận. Nếu hai bên không tự thoả thuận được thì mức tối đa đền bù sẽ là không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

>> Đọc thêm: Ly hôn khi vợ mang bầu có được không?

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Theo mục 3 Phần 2 Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có quy định về Xác định thiệt hại như sau:

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm và uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm; thiệt hại do danh dự, uy tín của tổ chức bị xâm phạm.

3.1. Mức chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục những thiệt hại bao gồm: chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm của người bị thiệt hại; Chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh về việc danh dự, nhân phẩm và uy tín bị xâm phạm; Chi phí tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình tại địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh sự việc.

3.2. Mức thu nhập thực tế bị mất.

a) Do danh dự, nhân phẩm và uy tín bị xâm phạm người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc khác để hạn chế và khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút. Thì những người đó được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

3.3. Mức tiền bù đắp tổn thất về tinh thần người khác do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

a) Người xâm phạm sẽ phải đền bù khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

b) Khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm trong mọi trường hợp đều được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Dựa vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của người bị xâm hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào hình thức xâm phạm (bằng lời nói hay đăng trên báo viết hay báo hình….), hành vi xâm phạm, mức độ lan truyền thông tin xúc phạm…

>> Bài viết liên quan: Ly hôn bồi thường tuổi xuân

Bình Luận

Bình Luận

Đánh giá bài viết