Bạn là nhân viên kế toán mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Bạn đang lo lắng vì chưa nắm vững những nghiệp vụ kế toán công ty tư vấn xây dựng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu chi tiết hơn về công việc 

Công ty tư vấn xây dựng là gì?

Tư vấn xây dựng là một loại hình kinh doanh dịch vụ. Dịch vụ này nhằm tư vấn đa dạng trong công nghiệp xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc,… Tư vấn xây dựng có quan hệ chặt chẽ với tư vấn đầu tư nhằm thực hiện việc tư vấn tiếp nối sau tư vấn đầu tư.

Tư vấn xây dựng giúp cho khách hàng khảo sát xây dựng, đấu thầu xây lắp công trình, thiết kế xây dựng, tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc đã hoàn thành. Thông thường, đối với các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉ có một công ty tư vấn đầu tư và xây dựng đảm nhiệm công việc từ đầu đến cuối”

Quy trình hạch toán kế toán công ty tư vấn xây dựng

Đối với doanh thu kế toán công ty tư vấn xây dựng cần

+ Cần hạch toán chi tiết các loại doanh thu theo hóa đơn tương ứng và theo từng hợp đồng có nội dung dịch vụ đã tư vấn

+ Tạo các mã dịch vụ nhằm mục đích khi kế toán hạch toán thì phân bổ chi phí vào từng công trình theo một tiêu thức phù hợp. Thông thường trong tiêu thức kế toán sẽ phân bổ theo: Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, hay theo doanh thu. Nhưng đối với công ty tư vấn xây dựng thì kế toán nên chọn lựa phân bổ theo doanh thu.

+ Nếu trong 1 công ty dịch vụ tư vấn xây dựng có nhiều nội dung khác nhau theo doanh thu thì kế toán nên tạo ra các tài khoản doanh thu chi tiết. Mỗi loại dịch vụ nên theo dõi trên 1 tài khoản doanh thu để phân loại doanh thu cho từng mảng khác nhau. Như vậy kế toán sẽ dễ nhìn, dễ hiểu.

Đối với hạch toán đầu vào kế toán công ty tư vấn xây dựng cần

+ Phân loại chi phí đầu vào tạo nên giá vốn của dịch vụ tư vấn xây dựng thì hạch toán

Theo thông tư 200: Được theo dõi chi tiết trên tài khoản 621, 622, 623, 627

Theo thông tư 133: Được theo dõi chi tiết trên tài khoản 154 – chi tiết

+ Hướng dẫn hạch toán các chi phí liên quan như: Chi phí thuê văn phòng, VPP, điện nước, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, quảng cáo…

Căn cứ vào diện tích văn phòng đang thuê và nhu cầu thực tế sử dụng để phân bổ chi phí này sang chi phí tạo nên giá vốn dịch vụ tư vấn xây dựng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Đối với lương kế toán công ty tư vấn xây dựng cần

Đối với mô hình dịch vụ tư vấn giám sát còn có thêm chi phí lương nhân viên thi công thiết kế, lương nhân viên giám sát… nên khi lập bảng lương kế toán cần tách riêng các bộ phận để khi thực hiện hạch toán kế toán trong công ty tư vấn xây dựng sẽ hạch toán đúng vào các loại chi phí liên quan.

Thông thường kế toán hoạch toán vào 2 loại chi phí là lương của văn phòng và lương của kỹ sư tính vào giá vốn được phân bổ.

Các nội dung cần cân đối sau quá trình hạch toán đối với kế toán công ty tư vấn xây dựng

Kế toán công ty tư vấn xây dựng cần cân đối sau hoạch toán
Kế toán công ty tư vấn xây dựng cần cân đối sau hoạch toán

-Cân đối chi phí công cụ, dụng cụ vào các dịch vụ theo hóa đơn hoặc theo hợp đồng

-Cân đối chi phí khấu hao TSCĐ vào các mã dịch vụ theo hóa đơn hoặc theo hợp đồng dịch vụ

-Lập kỳ tính giá thành dịch vụ , giá thành các mã dịch vụ tư vấn

-So sánh chỉ tiêu: Doanh thu – Giá vốn theo từng mã dịch vụ chi tiết theo công trình

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đối với kế toán công ty tư vấn xây dựng

Cũng như các mô hình công ty khác, kế toán công ty tư vấn xây dựng cần lập 1 bộ BCTC bao gồm:

-Bộ cân đối kế toán

-Bộ báo cáo kết quả kinh doanh

-Bộ lưu chuyển tiền tệ

-Bộ thuyết minh báo cáo tài chính

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc những nghiệp vụ mà kế toán công ty tư vấn xây dựng cần phải làm. Tuy nhiên, nghiệp vụ của kế toán công ty tư vấn xây dựng khá phức tạp, nếu không phải nhân viên kế toán có kỹ năng chuyên môn cao thực hiện sẽ dẫn đến nhiều sai sót, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và sự phát triển doanh nghiệp. TDV Law hiện là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán công ty xây dựng, dịch vụ kế toán công ty tư vấn giám sát, … uy tín nhất tại Hà Nội và được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn.

Chúc bạn đọc thành công !

Bình Luận

Bình Luận

Đánh giá bài viết