Luật TDV law tư vấn sở hữu trí tuệ trong công nghiệp:

Đối tượng của sở hữu trí tuệ trong công nghiệp bao gồm : Sáng chế/Giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, mạch tích hợp, bí mật thương mại…

Công ty luật TDV law chúng tôi có những luật sư giỏi sẽ đại diện cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến xác lập và duy trì quyền đối với sáng chế, những giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp… tại Việt Nam và nước ngoài bao gồm nhưng không hạn chế trong những lĩnh vực sau:

sở hữu trí tuệ trong công nghiệp

1. Tư vấn quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

a) Soạn thảo, nộp đơn và theo đuổi đơn sáng chế, những giải pháp hữu ích có liên quan tới tất cả các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ như: hóa học, công nghệ sinh học, y tế, dược phẩm, điện và điện tử, cơ khí, tin học và luyện kim v.v…;

b) Soạn thảo, nộp đơn và theo đuổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

c) Giải quyết những vấn đề liên quan đến những thủ tục khiếu nại các quyết định liên quan đến đơn sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,  giải pháp hữu ích, phản đối đơn đã nộp, gia hạn, sửa đổi, đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ;

d) Thực hiện những tra cứu liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích;

e) Tư vấn về khả năng bảo hộ, hiệu lực và vi phạm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích;

f) Duy trì hiệu lực của các bằng độc quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích;

g) Ghi nhận việc chuyển nhượng, li-xăng và những thay đổi liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích.

2. Tư vấn quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hoá, tên miền, bao gồm:

a) Tiến hành đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên miền internet, tên gọi xuất xứ hàng hóa;

b) Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên miền internet, tên gọi xuất xứ hàng hóa;

c) Tra cứu những thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên miền internet, tên gọi xuất xứ hàng hóa;

d) Luật TDV sẽ nộp đơn và theo đuổi đơn cho đến khi được cấp đơn Văn bằng bảo hộ; Tư vấn và sẽ tiến hành thủ tục pháp lý ghi nhận các sửa đổi liên quan đến đơn đăng ký.

e) Tư vấn và tiến hành thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ; Tư vấn những vấn đề về việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký;

f) Tư vấn, tiến hành làm các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ, bao gồm: sửa đổi tên, chuyển nhượng, địa chỉ của chủ Văn bằng, li-xăng…

g) Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền kế cận, bao gồm:

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;

– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;

– Tư vấn pháp lý, đại diện khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm, hợp đồng sử dụng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;

– Khiếu nại những quyết định liên quan đến vấn đề cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

h) Tư vấn và sẽ đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả và quyền kế cận, bao gồm:

– Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả;

– Tư vấn pháp lý liên quan đến luật công nghệ thông tin (IT law): bảo hộ bản quyền tác giả đối với phần mềm máy tính, các tác phẩm phổ biến qua mạng internet…

3. Luật TDV sẽ tư vấn sở hữu trí tuệ và đại diện cho khách hàng trong các khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm:

a) Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

b) Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Trên đây là quy trình về tư vấn sở hữu trí tuệ trong công nghiệp, khách hàng cần hỗ trợ hay sử dụng dịch vụ của luật TDV Law vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline:  0902 703 073 – 0978 463 987

Bình Luận

Bình Luận

Đánh giá bài viết