Tư vấn thuế doanh nghiệp là gì?

tư vấn thuế doanh nghiệp

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu, hay còn gọi là thuế thu nhập của công ty hay thuế lợi tức. Đối tượng của thuế TNDN là thu nhập của các tổ chức kinh doanh (doanh nghiệp). Loại thuế này được xác định trên cơ sở doanh thu sau khi đã trừ đi các chi phí có liên quan đến việc hình thành doanh thu đó.

Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp là dịch vụ được nhiều doanh nghiệp hiện nay quan tâm. Loại thuế này rất cần thiết trong quá trình lập BCTC và làm quyết toán thuế của DN.

Tư vấn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị chịu thuế doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định người nộp thuế TNDN bao gồm các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNDN gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài nhưng có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

– Tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

Những đơn vị kinh doanh khi hoạt động có thu nhập thì phải nộp thuế của thu nhập đó. Tuy nhiên, không phải tất cả các thu nhâp của DN đều là thu nhập chịu thuế. Những thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm:

  1. Thu nhập từ hoạt động SX, kinh doanh HH – DV và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản
  3. Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản
  4. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
  5. Thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ
  6. Khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập được nhận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
  7. Thu nhập được miễn thuế được liệt kê cụ thể tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế TNDN

tư vấn thuế doanh nghiệp

Phương pháp chung tính thuế TNDN

Theo điều 1 thông tư số 96/2015 TT- BTC của Bộ tài chính Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

công thức 1

 

-Thuế suất thuế TNDN là 20% ngoại trừ 2 trường hợp sau:

+Những doanh nghiệp kinh doanh ngành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam, thuế xuất TNDN từ 32% đến 50%

+Đối với các mỏ tài nguyên như bạch kim,bạc, vàng, antimoan, thiếc, wonfram, đá quý, đất hiếm, thuế suất là 50%

Doanh nghiệp có trích quỹ phát triển KH&CN

Trường hợp, doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN phải nộp được xác định theo công thức sau:

Công thức 2

Trong đó:

-Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

**Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Thu nhập chịu thuế khác

Tư vấn kế toán thuế cho doanh nghiệp

TDV Law hiện là đơn vị uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật thuế của doanh nghiệp nói chung và tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế khác như: tư vấn thuế gtgt, tư vấn thuế thu nhập cá nhân

Dưới đây là tóm tắt những công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện để giúp bạn nắm vững những thông tin liên quan đến thuế doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

– Hướng dẫn, thực hiện việc kê khai hồ sơ thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế thay cho khách hàng các vấn đề liên quan đến kê khai thuế ban đầu, thủ tục in và đặt in hóa đơn lần đầu

– Trực tiếp đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp theo yêu cầu 

– Đăng ký chữ ký số và nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp

Tư vấn thuế doanh nghiệp theo quý/tháng/năm

– Kiểm tra hóa đơn đầu vào và hướng dẫn khách hàng cân đối hóa đơn

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế Nhà nước

– Trước khi sử dụng hóa đơn, kế toán thuế phải nộp thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế

– Thực hiện nộp tờ khai thuế hàng tháng

– Nhập hóa đơn chứng từ vào phần mềm kế toán

– Lập và nộp báo cáo tài chính vào cuối năm

– Cân đối giữa đầu ra và đầu vào của doanh nghiệp từ đó xác định lãi – lỗ

– In sổ sách kế toán rồi hướng dẫn khách hàng ký và lưu giữ lại

– Lập công văn cần giải trình với cơ quan thuế hoặc lên cơ quan thuế để giải trình theo yêu cầu

– Xuống doanh nghiệp để giải trình khi thanh tra thuế xuống doanh nghiệp

– Làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng

Nhanh tay liên hệ với chúng tôi theo số Hotline: 0902 703 073 hoặc 0978 463 987 để được tư vấn thuế doanh nghiệp miễn phí 

Bình Luận

Bình Luận

Đánh giá bài viết