Dịch vụ nhà đất

Năm 2025 Việt Nam sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó, có bản đồ về giá đất đai. Khi hoàn thành xong việc đo đạc, các thửa đất đều được thể hiện trên bản đồ địa chính, gắn với giá đất thu thập hàng ngày...


0909363068
0909363068
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo