Doanh nghiệp

Gần đây dư luận xôn xao về việc Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo sửa số tiền tạm ứng chuyển cho vị chủ tịch đang sống ở nước ngoài từ 1.973 tỉ đồng xuống 633 tỉ đồng. Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là tiền mặt ở đâu để doanh nghiệp chuyển?


0909363068
0909363068
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo