THỦ TỤC CHUYỂN HỘ KHẨU SAU KHI LY HÔN

Trả lời:

Về vấn đề pháp lý mà bạn hỏi, luật sư xin được tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 27 Luật cư trú 2006 quy định về việc tách khẩu như sau:

“Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Tại khoản 1 Điều 25 Luật cư trú 2006 có quy định về chủ hộ như sau:

“1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có ng­ười từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đ­ược cử một ng­ười trong hộ làm chủ hộ.”

Trong thông tin bạn cung cấp, vợ chồng bạn đã có sổ hộ khẩu riêng tuy nhiên lại không trình bày ai là người chủ hộ gia đình do đó trong trường hợp này chúng tôi chia làm 2 trường hợp:

- Nếu vợ bạn làm chủ hộ và bạn muốn tách khẩu thì bạn được tách khẩu nếu vợ bạn đồng ý

- Nếu bạn làm chủ hộ và muốn tách khẩu vợ bạn thì điều này chỉ được tiến hành nếu vợ bạn có nhu cầu tách khẩu. 

Như vậy, căn cứ quy định pháp luật nêu trên trong trường hợp muốn tách khẩu thì phải được sự đồng ý của chủ hộ thì mới tách khẩu được. Tuy nhiên, trong trường hợp chủ hộ không đồng ý cho tách khẩu thì có thể nhờ công an xuống hòa giải.

Thủ tục tách khẩu được tiến hành như sau:

- Hồ sơ tách hộ khẩu

+ Sổ hộ khẩu

+ Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

+ Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2006

- Nơi nộp hồ sơ

+ Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

+ Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu. Trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Lệ phí

 

Miễn thu lệ phí khi tách sổ hộ khẩu.

V&HM tổng hợp

Print Friendly, PDF & Email
0909363068
0909363068
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo