Tra cứu văn bản  »  Giao thông - Vận tải  » Tai nạn giao thông

Người gây ra tại nạn và người bị tai nạn xét dưới góc độ kinh tế thì cả hai đều bị thiệt hại, do vậy việc xác định mức bồi thường giữa các bên cần xem xét dưới nhiều góc độ pháp lý, kinh tế, xã hội để làm sao có thể dung hòa được lợi ích và tránh những tổn thất không đáng có:


0909363068
0909363068
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo