Tìm luật sư  »  Đất đai  » Tranh chấp đất đai

Bác ruột của tôi đang giành lất đất mà ông bà để lại cho gia đình tôi. Có đơn vị nào uy tín có thể giải quyết trong trường hợp này hay không ạ?

Năm 2010 tôi có mua mảnh đât của hộ Bà A có viết giấy chuyển nhượng và các thành viên nhà bà A ký xác nhận đầy đủ, sau đó tôi lên phường làm thủ tuc tách thửa, thủ tục taị phường và cán bộ địa chính cùng cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai TP xuống đo đạt và có cấp trích lục bẳn đồ địa chính (có thửa đất số 303, tờ bản đồ địa chính 16, điện tích: 170,8 m2, Tên chủ sử dụng là Trần Minh Đức ) trích lục này có ký và đóng dấu của văn phòng đăng ký đất đai TP, sau đó Tôi tới trung tâm hành chính công (TTHCC)TP được hướng dẫn làm thủ tục cấp bìa đỏ, nhưng khi cán bộ TTHCC yêu cầu phải cung cấp bìa đỏ của hộ bà A để chỉnh lý và cấp bìa đỏ cho tôi nhưng khi mượn hộ bà A không cho mượn bìa đỏ vì vậy thủ tục cấp bìa đỏ của tôi chưa có hướng xử lý. Vây cho Tôi hỏi 1/ Nếu muốn cấp bìa đỏ khi không mượn được bìa đỏ của hộ bán đất thì làm như thế nào để được cấp bìa đỏ 2/ hiện nay hộ bà A tranh thủ ngày nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2022 không có Tôi và chính quyền sở tại không làm việc đã chủ động tự ý dưng 1 căn nhà bằng tôn, tường Tôn trên đất của tôi vậy thì tôi phải làm đơn gì để kiện hộ bà A đã xxay dựng trên đất của Tôi, việc này tôi đã báo chính quyền địa phương nhưng không có gửi đơn nhưng đến thời điểm này Hộ bà A chưa gỡ nhà và cũng chưa được chính quyền địa phương giải quyết ( Ở đây diện tích đất này là đất cây lâu năm chứ cũng chưa phải là đất ở nhưng chính quyền thấy sai mà cũng chưa giải quyết), Xin Cảm ơn


0909363068
0909363068
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo